Wij zijn verheugd om Tiny Kok - Braaksma voor te kunnen dragen als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Tiny is al actief in de sponsorcommissie en verricht kantineactiviteiten. Het bestuur zou Tiny graag zo spoedig mogelijk willen laten toetreden, zodat zij aan de slag kan in deze uitdagende en inspirerende functie.

De statuten bevatten o.a. de volgende bepalingen:
1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden gekozen;
2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering;
3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden;
4. De bestuursleden verdelen zelf de functies.

Een bestuurswisseling vindt normaal gesproken plaats tijdens de algemene vergadering. Aftredende bestuursleden worden dan vervangen door kandidaten, als een meerderheid van de aanwezige leden daar mee in stemt. Door het vertrek van Reinder Slager ontstond begin februari een bijzondere situatie; onderbezetting in het bestuur, negen maanden voor de volgende algemene vergadering.

Om op korte termijn weer te voldoen aan het door de algemene vergadering vastgestelde aantal bestuursleden, was ons voorstel om voor dat doel geen algemene vergadering te houden, zo kort volgend op de vorige. De leden werden op een andere wijze in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen de benoeming van Tiny en tegenkandidaten aan te melden.

Eén lid heeft bezwaar gemaakt tegen dit voorstel, omdat de procedure formeel gezien niet voldoet aan voornoemd punt 1. Daarom wordt alsnog een bijeenkomst georganiseerd om de leden te laten stemmen over toetreding van Tiny tot ons bestuur. Deze zal op maandag 20 mei in onze kantine plaats vinden om 19.30 uur. Alle leden zijn hier voor van harte uitgenodigd. Er zijn (nog) geen tegenkandidaten.

Het bestuur

Zoeken

Wie is online

We hebben 26 gasten en geen leden online