Naam: Functie: Telefoon:
Tiny Kok - Braaksma Voorzitter 06 - 36 51 22 22
Redmer Steen Secretaris 06 - 31 52 26 56
Jurjen Steegstra Penningmeester 06 - 40 38 17 08
Haye Pieter Elgersma Wedstrijdsecretaris 06 - 30 79 11 74
Welmoed Slager Ledenadministratie (0518) 41 16 48
Taeke van Kammen Senioren- en jeugdzaken 06 - 10 74 12 36
Theo Boersma Onderhoud en technische zaken 06 - 21 47 42 94

E-mail: bestuur@vvmarrum.nl

                               bestuur1