Reglement:

1 De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Dit bedrag dient ineens te worden voldaan.
2 Dit bedrag komt ten goede aan de vereniging en is bestemd voor een doel ten behoeve van de VV Marrum. Dit doel zal worden bepaald door de leden van de club van 25 in overleg met de vertegenwoordigers van bestuur en jeugdcommissie.
3 Van elk lid zal er in de kantine op het presentatiescherm zijn naam worden vermeld. Tevens zullen in iedere uitgave van het programmaboekje de namen van de leden van de club van 25 worden vermeld.
4 Suggesties voor het te besteden doel dienen schriftelijk bij de club van 25 te worden ingediend of bij het bestuur of jeugdbestuur.
5 Individuele verzoeken kunnen alleen bij het bestuur of jeugdbestuur worden ingediend. Zij beslissen dan of dit verzoek wordt doorgespeeld aan de club van 25.
6 Alle ingediende verzoeken zullen door middel van stemming door de leden van de club van 25 dienen te worden bekrachtigd.
7 Indien er na een stemming geen meerderheid is zal het voorstel worden verworpen. Indien de stemmen staken, beslist uiteindelijk de commissie van de club van 25.
8 Lid worden van de club van 25 kan een privé persoon of een bedrijf. Zij kunnen zich opgeven bij een van onderstaande commissieleden.
9 Op de ledenvergadering wordt er inzage van inkomsten en uitgaven gegeven.
10 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie van de club van 25.

Commissie Club van 25

Reinder Slager
Taeke van Kammen
Anton Wierstra

 club25

Leden club van 25:

Fam. Braaksma
New Ambiance
Sietse Regnerus
Mark Vijver
Freddy & Gerrit de Jong
Adrie van der Meulen
Henk Lindeboom
Pieter, Jurjen, Ronnie
Wietse Bouma
Remco Slager
Richard Terpstra
Jeugd afd. VV Marrum
J. Monsma
Pier Prins
M.I.O. Elgersma
Taco Luimes
Redmer Steen
Anton Wierstra
Thomas Roersma
Jan Zagema
Johannes Binnema
Dirk Jan Terpstra
Sije van der Meulen
Martin Borger
Sieb Hoekstra
Arnold Luimes
Gerlof
Reinder & Taeke
Menno Buursma
Schilders bedrijf Van Lingen
Cambuur Pietertje
Hop en Go
Wybe Sierksma