Contributie per kwartaal met ingang van 1 juli 2020

Senioren € 38,41
Heren 7x7 35+ € 27,58
Vrouwen 7x7 € 27,58
Onder 19 t/m Onder 14 € 27,58
Onder 13 t/m Onder 6 € 21,13
Niet-spelend lid €   6,61


De incasso zal als volgt plaatsvinden:
3e kwartaal 2020 incasso september 2020;
4e kwartaal 2020 incasso december 2020;
1e kwartaal 2021 incasso maart 2021;
2e kwartaal 2021 incasso juni 2021.

De eerste 3 maanden zijn gratis voor jeugdspelers tot en met junioren. Bovendien is b
ij onze vereniging geregeld dat voor het derde en opvolgende kind de helft van de contributie verschuldigd is. Ook als uw kind alleen traint en nog geen wedstrijden speelt, dient het als lid geregistreerd te worden.

De contributie wordt jaarlijks aangepast en stijgt mee met de inflatie.

Boetes KNVB

De KNVB kan boetes opleggen bij ongeoorloofd gedrag tijdens wedstrijden. Krijgt een speler tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld een gele kaart, dan bedraagt de opgelegde boete € 14,50 (voor jeugdspelers € 6,60). Het beleid bij onze vereniging is dat boetes bij de bestrafte speler in rekening worden gebracht, tegelijk met de inning van de contributie.
 

Aanmeldingsformulier

Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en lever het in bij de ledenadministratie (zie onderstaand adres). Spelers vanaf de D-pupillen moeten ook een pasfoto inleveren i.v.m. de verplichte spelerspas. Bij de pasfoto betaal je dan € 3,- kosten voor deze pas.
  
Afmelden

Het lidmaatschap wordt steeds voor 1 seizoen aangegaan, een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Bij een opzegging tijdens het lopende seizoen dient de contributie voor het hele seizoen nog te worden voldaan. Wilt u een lidmaatschap beëindigen, vul dan het uitschrijfformulier volledig in en stuur deze tijdig vóór 1 mei naar de ledenadministratie.

 

Ledenadministratie
Welmoed Slager
P.J. Wierstrastrjitte 2
9073 GS Marrum
E-mail: ledenadministratie@vvmarrum.nl

Tel.: (0518) 41 16 48