Onze vereniging haalt het oud papier op op de volgende vrijdagen:

Datum:
2 maart
6 april
11 mei
22 juni
20 juli
7 september
12 oktober
16 november
14 december

Door: 
groep 1
groep 2
groep 1
jeugdbestuur
groep 2
groep 1
groep 2
groep 1
groep 2

Oud papier2