Onze vereniging haalt het oud papier op op de volgende vrijdagen:

Datum:
13 oktober
17 november
15 december

Door: 
groep 1
groep 2
groep 1

Oud papier2